Disclaimer

Penafian ini penting untuk kita ketahui agar dalam penggunaan segala sesuatu yang ada diblog ini tidak menimbulkan masalah atau sesuatu yang tidak kita inginkan bersama saat ini atau kemudian hari. Discalimer ini berkenaan dengan beberapa hal sebagai berikut:

kandungan

Segala kandungan yang ada diblog ini merupakan artikel yang dibuat atau ditulis dengan menggunakan kekuatan sumber, di mana dalam pembuatannya penulis boleh sahaja salah mengutip atau memilih sumber yang salah atau keakuratanya sangat lemah. Lantaran itu segala kesan yangterjadi akibat kandungan yang ada pada web ini, merupakan tanggung jawab dari pengguna itu sendiri. Walau pun demikian penulis akan sentiasa berusaha menyajikan kandungan yang dipercayai.

kesepakatan Penggunaan

Semua Maklumat di dalam blog ini ini adalah sebatas pengetahuan umum sahaja. Tidak dibenarkan melakukan amalan dengan hanya berdasar pada blog ini.

Hak Cipta

Demi mematuhi undang undang hak cipta, penulis akan selalu senantiasa menghargai hak cipta orang lain. Apa bila ada pihak yang merasa hak ciptanya diambil, maka pihak pihak yang merasa dirugikan atau hakciptanya diambil maka sebaiknya pihak tersebut melakukan somasi terlebih dahulu.

Iklan

Web ini membentangkan beberapa iklan dari beberapa perkhidmatan pengiklanan, di mana dari beberapa perkhidmatan pengiklanan boleh meletakkan dan membaca cookie di pelayar pengguna atau menggunakan suar web untuk mengumpul maklumat sebagai hasil daripada penayangan iklan di laman web ini.