Struktur dan Fungsi Ribosom

Pada masa mempelajari sel tumbuhan dan haiwan, anda mungkin telah mendapati banyak organ-organ lain yang berkoordinasi bersama untuk melakukan aktiviti sel. Salah satu organel sel penting adalah sebuah ribosome, yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Sementara mitokondria dianggap sebagai pusat kekuatan sel untuk pengeluaran tenaga, sebuah ribosome * yang popular berkaitan sebagai tapak untuk sintesis protein dalam sel.

Komposisi dan Struktur Ribosome


Ribosom terdiri daripada asid ribonukleat (disingkat RNA) dan protein, dalam jumlah yang hampir sama. Asid ribonukleat berasal dari nukleolus, di mana sebuah ribosome * disintesis dalam sel.

Sel prokariotik sederhana (misalnya, bakteria) terdiri daripada beberapa ribu ribosom, sedangkan sel eukaryotik yang sangat maju (contohnya, sel manusia) mempunyai beberapa berjuta-juta ribosom. Ribosome * prokariotik lebih kecil saiznya berbanding dengan yang eukaryotik.
carta sel haiwan
Dalam struktur sebuah ribosome, sebuah ribosome * khas terdiri daripada dua subunit, masing-masing mengandungi RNA dan protein. Kedua-dua subunit ini dikategorikan berkenaan dengan kadar pemendapan dalam media tertentu.

Fungdsi Ribosome dalam Sel


Struktur dan Fungsi RibosomDalam sel, ribosom terletak di dua wilayah sitoplasma. Beberapa sebuah ribosome * dijumpai tersebar di sitoplasma (disebut sebagai ribosom bebas), sementara yang lain melekat pada retikulum endoplasma (ribosome * terikat). Dengan demikian, permukaan retikulum endoplasma ketika terikat dengan sebuah ribosome dipanggil retikulum endoplasma kasar (RER). Baik ribosom bebas dan sebuah ribosome terikat mempunyai struktur yang sama dan bertanggung jawab untuk pengeluaran protein.

Berbicara tentang fungsi utama sebuah ribosome, ia memainkan peranan pemasangan asid amino untuk membentuk protein tertentu, yang pada gilirannya sangat penting untuk melaksanakan aktiviti sel. Kerana kita semua mempunyai idea yang adil mengenai pengeluaran protein, DNA (DNA) pertama menghasilkan RNA (messenger RNA atau mRNA) oleh proses transkripsi DNA, selepas itu mesej genetik daripada mRNA diterjemahkan ke dalam protein selama terjemahan DNA.

Agar lebih tepat tentang sintesis protein oleh sebuah ribosome, urutan untuk memasang asid amino selama sintesis protein ditentukan dalam mRNA. MRNA yang disintesis dalam nukleus kemudian diangkut ke sitoplasma untuk kesinambungan sintesis protein lebih lanjut. Dalam sitoplasma, dua subunit ribosom mengikat polimer mRNA dan mensintesis protein dengan bantuan pemindahan RNA (tRNA), sesuai kod genetik. Seluruh proses sintesis protein ini juga disebut sebagai dogma sentral.

Biasanya, protein yang disintesis oleh ribosom bebas digunakan dalam sitoplasma itu sendiri, manakala molekul protein yang dihasilkan oleh ribosom terikat diangkut di luar sel. Mempertimbangkan fungsi utama sebuah ribosome dalam membina protein, dapat difahami bahawa sel tidak dapat berfungsi tanpa ribosom.