Persamaan untuk Fotosintesis

Ciri-ciri tumbuhan paling dalam yang membezakan mereka daripada haiwan adalah kemampuan mereka untuk mensintesis makanan mereka sendiri atau watak autotropik mereka. Fenomena ini disebut fotosintesis, dan merupakan proses mengubah tenaga cahaya  menjadi tenaga kimia (gula) oleh tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian juga, pernafasan sangat penting untuk memecah zarah makanan yang disimpan, dan menggunakan nutrisi yang dilepaskan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses ini berterusan sepanjang kitaran hidup tumbuhan.

Keupayaan tanaman untuk menghasilkan makanan dikreditkan dengan kehadiran klorofil dan kloroplas di daun. Yang pertama adalah pigmen agreen, sedangkan yang kedua merujuk pada plastid yang mengandungi klorofil dan pigmen berguna lain. Agar lebih tepat, fotosintesis dilakukan di kloroplas dengan bantuan pigmen klorofil.

penjelasan

Persamaan ini pada dasarnya adalah perwakilan kimia fotosintesis dalam bentuk reaksi, yang berlangsung di kloroplas. Jika anda mempunyai idea ringkas mengenai bahan mentah yang diperlukan dan produk dari proses ini, anda akan dengan mudah memahami tindak balas kimia.

Dalam fotosintesis, karbon dioksida digunakan sebagai dasar substrat untuk menghasilkan glukosa dan oksigen dengan bantuan tenaga cahaya dan air. Juga, tenaga dari tanaman digunakan untuk memperbaiki karbon dioksida dan mengubahnya menjadi gula. Ini adalah proses yang rumit, tetapi dapat direpresentasikan dalam bentuk reaksi yang dipermudahkan. Berikut ini adalah persamaan fotosintesis yang seimbang, yang akan membantu anda memahami proses ini:

6 CO2 + 6 H2O + Tenaga cahaya → C6H12O6 + 6 O2

Karbon dioksida + Air + Tenaga cahaya → Glukosa + Oksigen

Reaktannya adalah karbondioksida, air, dan sinar matahari, yang setelah penyelesaian reaksi menghasilkan glukosa dan oksigen. Nilai numerik yang ditempatkan sebelum senyawa menunjukkan jumlah molekul yang diperlukan untuk proses tersebut. Sebagai contoh; 6 CO2 singkatan dari enam molekul karbon dioksida dan 6 O2 berarti enam molekul oksigen. Jadi, dalam proses ini, enam molekul karbon dioksida dan enam molekul air bereaksi di hadapan sinar matahari untuk menghasilkan satu molekul glukosa dan enam molekul oksigen.

Produk akhir dari proses ini, iaitu, glukosa disimpan dalam struktur molekul kompleks daripada sel-sel tumbuhan. Oksigen dihasilkan sebagai produk sampingan dilepaskan ke sekitar untuk digunakan dalam respirasi oleh organisme hidup termasuk manusia dan haiwan. Selain bekalan oksigen, glukosa disintesis dengan cara fotosintesis adalah sumber tenaga untuk organisma hidup, dan disirkulasikan dalam rantai makanan. Dengan demikian, tanaman sangat penting untuk mengimbangi komposisi udara atmosfera, dan menyokong kehidupan di setiap langkah.