Tujuan Penubuhan Asean

September 22, 2016 0 By elsya

Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) telah ditubuhkan pada tahun 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand untuk menggalakkan kerjasama politik dan ekonomi dan kestabilan serantau. Brunei menyertai pada tahun 1984, tidak lama selepas kemerdekaan daripada Britain, dan Vietnam menyertai ASEAN sebagai ahli yang ketujuh pada tahun 1995. Laos dan Myanmar menjadi ahli penuh pada Julai 1997 sebagai meraikan ulang tahun ASEAN ke-30. Kemboja menjadi ahli kesepuluh ASEAN pada tahun 1999. Sekarang, ASEAN terdiri daripada semua negara-negara di Asia Tenggara (kecuali Timor Timur dan Papua New Guinea)

Pengisytiharan ASEAN pada tahun 1967, dianggap dokumen pengasas ASEAN, telah ditubuhkan prinsip keamanan dan kerjasama khusus ASEAN. Piagam ASEAN mula berkuat kuasa pada 15 Disember 2008.

Ahli-negeri ASEAN  yang terletak di kawasan seluas 1.74 juta batu persegi (4.5 juta kilometer persegi) dengan penduduk seramai kira-kira 500 juta orang. Produk mereka tahunan  kasar sebanyak hampir $ 700.000.000.000 $ (USD), dengan jumlah dagangan bernilai kira-kira $ 850.000.000.000 USD.

ASEAN telah ditubuhkan untuk memajukan kepentingan bersama di rantau ini, termasuk pecutan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya,  keamanan dan kestabilan serantau. Selaras dengan matlamat ini, pemimpin-pemimpin organisasi yang ditubuhkan tiga “tiang” tadbir urus dalam 2003: Keselamatan ASEAN, Komuniti Ekonomi ASEAN dan Komuniti Sosio-Budaya ASEAN.

ASEAN juga bertujuan untuk menyatukan rantau ini dan menggalakkan pemahaman antara budaya pelbagai yang lebih besar melalui program pendidikan dan sosial. Contoh ini termasuk Program Kerja ASEAN mengenai HIV dan AIDS; Keselamatan ASEAN dan Rangkaian Kesihatan; Rangkaian ASEAN University (AUN) dan Program Pertukaran Pelajar ASEAN.

Tujuan Penubuhan Asean

Tujuan Penubuhan Asean

Matlamat penubuhan ASEAN seperti yang disenaraikan dalam perjanjian Bangkok bertarikh 8 Ogos, 1967 adalah terperinci seperti berikut:

  • Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara
  • Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau
  • Menggalakkan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang sains dan teknologi.
  • Menggalakkan kerjasama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi
  • Menggalakkan penyelidikan bersama mengenai isu-isu di Asia Tenggara
  • Mengekalkan kerjasama yang lebih erat dengan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dan serantau.

Nah, jadi itulah tujuan penubuhan Pertubuhan bagi negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Mudah-mudahan dengan organisasi ini boleh merealisasikan matlamat dengan negara-negara di Asia Tenggara khususnya, apa yang termasuk dalam matlamat penubuhan ASEAN.

Please follow and like us: