About

Blog ini merupakan blog pribadi yang sengaja memberikan informasi yang ada hubungannya dengan kesihatan. Secara sepesifik blog ini membahas mengenai macam macam penyakit dan ubata ubatan baik secara perubatan mau pun ubat ubatan alami. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan sederhana bagi awam agar bisa mengetahui punca dan simptom awal dari sebuah penyakit serta cara mengatasinya.